Kontakt

Wysyłając formularz wyrażam z zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu, aktualizacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora.

Agencja MG Sp. z o.o.

Al. gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
(budynek Resbud, I.p.)

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000210711
NIP 813-33-50-660
Kapitał zakładowy 50.000 PLN